Tek.CRM
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng cho bệnh viện
Chức năng
Tek.CRM là Giải pháp Quản lý chăm sóc khách hàng tối ưu và toàn diện cho bệnh viện trong thời đại số.

Lợi ích đối với người bệnh
Lợi ích đối với bệnh viện
Lợi ích đối với nhân viên chăm sóc
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi