HỆ THỐNG

Đăng kí khám bệnh và
thanh toán không dùng tiền mặt

TÌM HIỂU THÊM
00/00

Sản phẩm
của chúng tôi

Hệ thống Đăng kí khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt

Quản lý thanh toán không dùng tiền mặt

Đăng ký khám bệnh

Tự động phân luồng bệnh nhân

Sổ khám bệnh điện tử Tekmedi Card

Tìm hiểu thêm

Kênh quảng cáo tại bệnh viện

Truyền thông đúng khách hàng mục tiêu hiệu quả thông qua

Màn hình LCD

Wifi marketing

Truyền thông

Đối tác của
chúng tôi