Tek.BTC
Đăng ký khám chữa bệnh
Xếp hàng thông minh
Và thanh toán không dùng tiền mặt
Chức năng
Quy trình
Bước 1
Đăng ký thông tin người bệnh
◽ Đăng ký qua Kiosk, app TEKMEDI, website bệnh viện, tổng đài
◽ Nhận Số thứ tự tiếp nhận bệnh
Bước 2
Đăng ký khám bệnh
◽ Đăng ký thông tin khám bệnh
◽ Cấp thẻ Tekmedi
◽ Nhận Số thứ tự vào phòng khám bác sĩ
Bước 3
Vào phòng khám
◽ Tạm ứng tiền công khám
◽ 
Vào phòng khám, chạm thẻ vào thiết bị đọc thẻ để bác sĩ định danh
◽ Bác sĩ thăm khám và cho chỉ định cận lâm sàng
Bước 4
Thực hiện chỉ định cận lâm sàng
◽ Tạm ứng chi phí cận lâm sàng
◽ Nhận STT thực hiện cận lâm sàng
◽ Nhận STT đọc kết quả cận lâm sàng
Bước 5
Tất toán chi phí khám chữa bệnh
◽ Tất toán chi phí khám chữa bệnh
◽ 
Nhận hóa đơn thanh toán thành công
Bước 6
Nhận thuốc
◽ Lấy Số thứ tự nhận thuốc tại quầy thuốc
◽ 
Nhận thuốc theo đúng Số thứ tự đến lượt
Hướng dẫn sử dụng thẻ Tekmedi đăng ký khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt
Hình ảnh thực tế
Lợi ích đối với Bệnh viện
Lợi ích đối với Bác sĩ, Cán bộ Y tế
Lợi ích đối với Người bệnh
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi