TEKMEDI là công ty công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên biệt cho ngành y tế Việt Nam. Tekmedi mang đến cho khách hàng bệnh viện những giải pháp, công nghệ tối ưu quy trình cũng như khách hàng bệnh nhân có thể khám chữa bệnh một cách tiện lợi, an toàn và nhanh chóng nhất.

TEK.BTC - HỆ THỐNG ĐĂNG KÍ KHÁM CHỮA BỆNH, XẾP HÀNG THÔNG MINH, THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Tek.BTC Đăng ký khám chữa bệnh xếp hàng thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt


"Video hướng dẫn quy trình đăng ký khám chữa bệnh -xếp hàng thông minh và
thanh toán không dùng tiền mặt với TEK.BTC"

PHẦN MỀM CRM - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHO BỆNH VIỆN

Tek.CRM Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng cho bệnh viện

PHẦN MỀM MDM - QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN

Tek.MDM Phần mềm quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị y tế bệnh viện

PHẦN MỀM PRM - QUẢN LÝ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN

Tek.PRM Phần mềm quản lý sửa chữa thiết bị cho bệnh viện

PHẦN MỀM CDM - QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG NỢ CHO BỆNH VIỆN


Tek.CDM Phần mềm quản lý hợp đồng và công nợ

PHẦN MỀM HSM - QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ THANH TOÁN CÁ NHÂN

PHẦN MỀM PCM - QUẢN LÝ NGƯỜI NUÔI BỆNH CHO BỆNH VIỆN


 ỨNG DỤNG TEKMEDI - ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Ứng dụng Tekmedi


Hướng dẫn cài đặt và tạo tài khoản trên ứng dụng TEKMEDI (Tek.APP)icon
Chúng tôi tin rằng, bằng tất cả tâm huyết; sự tận tụy; khả năng sáng tạo, chúng tôi sẽ mang đến cho ngành y tế những công nghệ tiên tiến và hữu ích nhất.

Sứ mệnh

Thị trường
Cung cấp sản phẩm - dịch vụ mang tầm quốc tế.
Nhân viên
Môi trường làm việc năng động - sáng tạo mang đậm trí tuệ người Việt.
Xã hội
Từng bước hiện đại hóa hệ thống nền tảng y tế.
Đối tác
Nâng cao tinh thần "Đoàn kết", cùng mang đến "Giá trị" cho nhau và cho "Cộng đồng".
Banner

Giá trị cốt lõi

Kim chỉ nam cho nền tảng phát triển của Tekmedi
Sản phẩm
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi