Tek.MDM
Phần mềm quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị y tế bệnh viện
Quản lý toàn diện thiết bị y tế, chi tiết thiết bị y tế.
Đánh giá hiệu quả chi tiết, chính xác sử dụng thiết bị.
Thống kê báo cáo.
Chức năng
Lợi ích đối với bệnh viện
Lợi ích đối với nhân viên kỹ thuật
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi