Tek.PRM
Phần mềm quản lý sửa chữa thiết bị cho bệnh viện
Quản lý hiệu quả quy trình sửa chữa thiết bị.
Quản lý toàn diện thiết bị, vật tư và chi phí sửa chữa.
Thống kê báo cáo.
Chức năng
Lợi ích của giải pháp
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi