Tek.OBM
Phần mềm Quản lý Đấu thầu Online

Quản lý thuốc/ vật tư/ hóa chất

Quản lý hồ sơ mời thầu

Quản lý tham gia thầu

Quản lý chấm thầu

Báo cáo, thống kê

Chức năng
Lợi ích đối với bệnh viện
Lợi ích đối với nhà thầu
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi