Tek.CDM
Phần mềm quản lý hợp đồng và công nợ
Quản lý gói thầu, hợp đồng
Quản lý thuốc, hoá chất, vật tư.
Quản lý yêu cầu gọi - giao - nhận hàng.
Quản lý nhà cung cấp, hoá đơn giao nhận.
Quản lý hóa đơn, thanh toán và công nợ.
Thống kê báo cáo.
Chức năng
Lợi ích đối với Bệnh Viện
Lợi ích đối với Nhà Cung Cấp
Lợi ích kinh tế
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi