Tek.APP
Ứng dụng đăng ký khám bệnh và
thanh toán không dùng tiền mặt
Đăng ký khám bệnh online.
Thanh toán không dùng tiền mặt.
Số hóa sổ khám bệnh.
Chức năng
Hướng dẫn cài đặt và tạo tài khoản Tek.APPHướng dẫn đăng ký khám bệnh từ xa trên Tek.APPHướng dẫn đăng ký khám chuyên khoa trên Tek.APPHướng dẫn đăng ký khám tổng quát trên Tek.APPHướng dẫn thanh toán viện phí trên Tek.APP

Hình ảnh thực tế
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi