APP TEKMEDI
Ứng dụng đăng ký khám bệnh và
thanh toán không dùng tiền mặt
Đăng ký khám bệnh online.
Thanh toán không dùng tiền mặt.
Số hóa sổ khám bệnh.
Ứng dụng đăng ký tiêm Vaccin Covid 19.
Chức năng
Tải ứng dụng TEKMEDI


Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng cập nhật thông tin của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi